Sdílejte
Berňák začal posílat dopisy lidem, kteří pronajímali své byty prostřednictvím služby Airbnb. Některým hrozí obrovské pokuty.
Zpravodajství
19.11.2018
Finanční správa již v srpnu oznámila, že získala data lidí, kteří pronajímali své byty prostřednictvím služby Airbnb.com. Že se nejedná jen o falešné oznámení, které mělo vlastníky bytů vylekat, dokazuje berňák v posledních týdnech.
Lidem, kteří v posledních třech letech pronajímali své byty prostřednictvím Airbnb, začala posílat dopisy. „Finanční správa upozorňuje, že poskytovateli ubytovacích služeb, který není doposud registrován jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH), a který využívá k zajištění své činnosti některou z internetových platforem zahraničních subjektů, mohou vzniknout zákonné povinnosti v oblasti DPH," píše se v dopisu, který obdržel Martin Miler. „Airbnb jsem provozoval v roce 2014 a 2015 jen jako spolubydlení. Pronajímal jsem pokoj v bytě, ve kterém jsem žil a zisk se pohyboval do 20 tisíc korun za rok. Jak na to mám reagovat. Vůbec tomu nerozumím," hájí se Miler.
Dopisy tak skutečně prokazují, že Finanční správa má k dispozici data uskutečněných nájmů přes Airbnb i několik let zpětně a bude po lidech, vymáhat zaplacení daně. „Máme data, na základě kterých jsme schopni ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil daňovou povinnost s porovnáním k daňovému přiznání," potvrzuje Lukáš Heřtus, tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství. „V případě, že se mezi těmito příjmy a částkami uvedenými v daňových přiznáních objevují rozdíly, pak tyto poplatníky obvykle oslovujeme písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání," dodává Heřtus.

Daňový poradce: Je nutné se registrovat k DPH

Daňový poradce Michal Hanych ze společnosti Simpletax upozorňuje, že každý, kdo poskytoval ubytování přes Airbnb, by měl být minimálně osobou identifikovanou k DPH, protože v rámci ekonomické činnosti přijímal službu poskytovanou z jiného členského státu. „Co do DPH na výstupu, záleží na obratu, jestli byl povinně plátcem, nebo nikoli. U poskytnutí bytu na méně než 48 hodin je povinnost k DPH u plátců vždy," uvádí Hanych.
Pokud byl byt pronajat na delší období, pak se mohlo jednat v případě Airbnb o nájem, který je osvobozen od DPH. „Hlavním rozlišujícím kritériem jsou doprovodné služby, které u prostého nájmu bytu nedostanete," dodává Hanych.
Smoke Badguy @Smoke_Badguy
13.11.2018 21:02
Tak já tady problém nevidím. Airbnb je zprostředkovatel. A férově informuje pronajímatele jaké jsou jejich povinnosti. Airbnb nic neporušuje. Takže nevím o jakém off-shore obcházení mluvíte.

Profesionální pronajímatelé mohou zaplatit obrovské pokuty

Největší problém mohou mít vlastníci několika bytů, kteří překročili roční hranici tržeb ve výši jednoho milionů korun a měli tedy být plátci DPH. „V tom případě finanční úřad doměří DPH až za 3 roky zpětně. Vzhledem k povinnosti podávat kontrolní hlášen, je pokuta minimálně 1000 korun za každý nepodaný měsíc. Za opožděně podané daňové přiznání je pokuta 0,05 procent z daně za den, maximálně ale 5 procent daně. Dále správce daně vyměří úrok z prodlení ve výši 14 procent navýšený o repo sazbu ČNB. V rámci kontroly k tomu bude přidáno penále ve výši 20 procent daně," zakončuje Hanych.
Týdeník Ekonom @ekonom_cz
13.11.2018 11:45
Blíží se regulace Airbnb. V centru Prahy se už původní princip sdílení vytratil. Platforma Airbnb se tak blíží profesionálním ubytovacím službám.

Čtěte víc. > ekonom.ihned.cz/c1-66330900
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
ROZUMÍM