Sdílejte
České zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnických pracovníků. To vedlo ministerstvo zdravotnictví k zoufalému a nesystémovému řešení, které navíc porušovalo platné předpisy. Ve snaze navýšit počet doktorů bylo lékařům z Ukrajiny umožněno v Česku vykonávat praxi bez potřebných zkoušek.
autor Jan Palička, Otakar Lucák
Komentář
06.06.2018
Kdybyste si měli vybrat mezi tím, že musíte déle čekat, aby Vás ošetřil lékař, který má všechna potřebná lékařská osvědčení, nebo byste mohli být ošetření ihned, ale člověkem, u kterého není vlastně jisté ani to, zdali je vůbec lékař a navíc byste se s ním nebyli schopni během vyšetření domluvit z důvodu jazykové bariéry, jak byste si vybrali? Předpokládám, že byste zvolili variantu první. Ministerstvo zdravotnictví však v květnu 2016 spustilo variantu druhou. Projekt s názvem Ukrajina, který české pacienty vhání do zdravotní péče neověřených osob a zároveň projekt, který celoživotnímu systému vzdělání českých lékařů a všemu, co musí čeští lékaři splňovat a absolvovat, aby mohli vykonávat svou praxi, plive přímo do obličeje.
Aby český lékař mohl v naší republice provozovat lékařské povolání, je povinen splnit mnoho podmínek a musí získat povolení k výkonu povolání. U zahraničních lékařů, kteří chtějí v ČR pracovat, je ve stejném kontextu požadována aprobační odborná zkouška s praxí, vedena v českém jazyce. Autoři projektu Ukrajina na Ministerstvu zdravotnictví si byli vědomi toho, že nutnost složení aprobační zkoušky včetně absolvování odborné praxe v rámci praktické části zkoušky,klade na zahraniční uchazeče odborné i časové požadavky, což bylo v rozporu s jejich záměrem zrychlit proceduru přijímání ukrajinských zdravotnických pracovníků. Proto na ministerstvu vše vymyšleli tak, že se stanovilo, aby lékaři z Ukrajiny nemuseli aprobační zkoušku skládat.
Podle vyjádření prezidentů lékařské, stomatologické a lékárénské komory byla snaha ministerstva viditelně obejít zákon vedena ne právě „čistým" způsobem . V projektu se ministerstvo odvolávalo na ustanovení § 36 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. ve znění účinném do 30. 6. 2017 a na ustanovení § 36 odst. 2 téhož zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017. Cílem a účelem jmenovaného zákona je přitom umožnit zahraničním lékařům podstoupit na území ČR časově omezenou odbornou lékařskou vzdělávací praxi, nikoliv umožnit provozování lékařského povolání.

Chápu, že pro nezúčastněné je výše uvedený problém těžko uchopitelný, pokusím se ho tedy vysvětlitit a zkráceně popsat tak, že aby zdravotníci z Ukrajiny mohli co nejrychleji nastoupit do českého zdravotnictví, odstranilo jim ministerstvo zdravotnictví z cesty překážky, které jsou pro všechny ostatní lékaře naprosto nezbytnou podmínkou. A to tím způsobem, že trvalou práci ukrajinských zdravotníků maskují za vzdělávací praxi. Pokud bychom se chtěli na celou věc podívat trochu podrobněji, pak je potřeba se zeptat, proč zrovna Ukrajina? Proč tu stejnou výhodu nad všemi ostatními lékaři nemají třeba doktoři z USA, Brazílie, Angoly, či jakéhokoliv jiného státu?
Mirek Sova @MirekS14
29.05.2018 23:18
Výborná diskuze o programu Ukrajina - lékaři bez oprávnění vykonávají lékařské povolání v českých nemocnicích, závěrčná část komentářů. MUDr.M. Kubek versus předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová

Události, komentáře — Česká televize
Události, komentáře — Česká televizeceskatelevize.cz
Trh práce je pohyblivý, a tak i čeští zdravotníci často odchází pracovat do zahraničí. I pro ně v zahraničí platí základní podmínka splnění všech zákonných a odborných povinností příslušného státu, mezi které patří i odborně prokázaná znalost jazyka. Naše ministerstvo zdravotnictví se však místo toho, aby systémově řešilo hlavní příčiny nedostatku zdravotnického personálu, rozhodlo jít vlastní cestou, která jak se zdá, tak porušuje platné zákony a předpisy. Na základě takto „připraveného" projektu tak v současné chvíli pracuje v ČR již 200 odborně neověřených lékařů a navíc bez potřebné znalosti jazyka.
Je důležité zdůraznit, že tento příspěvek není motivován obavami z konkurence. Práce v našem zdravotnictví je více než dost a zdravotničtí pracovníci nám v systému chybí. Já osobně respektuji všechny své kolegy lékaře bez ohledu na jejich národnost a cítím k nim profesionální úctu. To stejné pochopitelně platí i pro kolegy z Ukrajiny. Budeme jistě všichni rádi, když k nám přijdou a zaplní prázdné české ordinace. Není však v žádném případě možné, aby ministerstvo zdravotníkům měřilo dvojím metrem. Na jedné straně nekompromisně požadovalo dodržování podmínek u vlastních, českých lékařů a lékařů z jiných států a lékařům z Ukrajiny buď stanovilo podmínky jiné nebo žádné dodržování podmínek od těchto lékařů nepožadovalo. Stát je navíc povinen svým občanům garantovat a kontrolovat potřebnou odbornost lékařů poskytujících zdravotní péči, včetně jejich schopnosti se se svými novými pacientky domluvit, což je tímto projektem viditelně porušováno.
Naštěstí zdravý rozum zvítězil a ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch na základě intervencí prezidentů lékařské, stomatologické a lékařské komory tuto frašku v případě lékařů z Ukrajiny po dvou letech zastavil. Nově příchozí ukrajinští lékaři tak budou muset splnit ty samé podmínky, jako všichni ostatní. V platnosti nicméně stále zůstává projekt týkající se ukrajinských zdravotních sester. Pro mne osobně je na celé věci ale nejsmutnější zjištění, jak si české ministerstvo zdravotnictví váží svých vlastních zdravotnických pracovníků.
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
ROZUMÍM