Sdílejte
Sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se usnesl na tom, že Česká televize v pořadu Zprávičky na dětském kanálu Déčko porušila politickou neutralitu. Ve vysílání tak podle výboru docházelo k politické indoktrinaci dětí. Výbor zároveň vyzval Poslaneckou sněmovnu, aby se celou záležitostí dále zabývala.
autor ZDROJ.CZ
Zpravodajství
10.10.2018
Členové výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu se v Poslanecké sněmovně na základě podnětu předsedy výboru Václava Klause ml. zabývali vysíláním České televize, které shledali za porušující politickou neutralitu veřejnoprávního vysílání. V pořadu Zprávičky na dětském kanálu Déčko byla odvysílána reportáž, v níž byla jednostranně prezentována situace v Palestině.
Ke schválení závěru došlo v poměru deseti ku třem hlasům přítomných poslanců - členů výboru. Ve zprávě, kterou má redakce ZDROJ.CZ k dispozici, mimo jiné členové výboru s politováním konstatují, že generální ředitel České televize Petr Dvořák byl opakovaně zván na zasedání výboru, aby mohl kroky ČT vysvětlit a opakovaně toto pozvání odmítl.
Zuzana Majerová Zahradníková @zuzanamajerova.cz
10.10.2018 10:38
Jedno z témat, které dnes řešíme na Školském výboru je politická indoktrinace našich dětí ve "vzdělávacím" programu ČT Déčko-Zprávičky, která je mnohdy i v rozporu s oficiální zahraniční politikou naší země. Pan ředitel Petr Dvořák se opakovaně odmítl na výbor dostavit, neposlal za sebe žádnou náhradu; zaslal pouze dopis plný řečí o údajné nezávislosti televize a naší nekompetenci do programu vůbec mluvit. Asi zapomněl, že my všichni si ČT platíme.
V rozporu s dlouhodobým postojem české zahraniční politiky zde byl Izrael nazýván okupantem a mimo jiné bylo dětským divákům podsouváno i to, že palestinské děti jsou ohrožené podporou Izraele ze strany prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho rozhodnutím omezit finanční pomoc Palestině.
Školský výbor zároveň vyzval Poslaneckou sněmovnu, aby se nalezenými pochybeními zabývala a situaci, kde se České televize dopouští závažných odchylek od svého veřejnoprávního poslání.
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
ROZUMÍM